Agrifirm, Vion, ForFarmers en Topigs Norsvin sluiten aan bij Coalitie ViVa


  22-09-2017
  Agrifirm, Vion, ForFarmers en Topigs Norsvin sluiten aan bij Coalitie ViVa

  Vier belangrijke ketenpartners: Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en Vion, sluiten zich als partner aan bij de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa), die bestaat uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het ministerie van Economische Zaken.

  POV, Rabobank en het ministerie van EZ hebben in november vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij de mogelijkheid is opgenomen dat andere partners zich kunnen aansluiten bij de Coalitie ViVa. Een breed draagvlak in de keten is nodig om verdere verduurzaming van de varkenshouderij te realiseren.

  Krachten bundelen
  ‘Wij vinden het zeer belangrijk om partner te zijn in de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. De varkenshouderij in Nederland staat voor grote uitdagingen. Dat betekent dat de krachten gebundeld moeten worden om alle schakels in de keten te versterken. Samenwerking met alle schakels is van cruciaal belang. Wij roepen andere bedrijven dan ook op om zich ook bij de Coalitie aan te sluiten’, zeggen de vier ketenpartners.

  Toonaangevend
  De Coalitie Vitale Varkenshouderij heeft als doel: een Nederlandse varkensketen die toonaangevend is op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. De productie van varkens vindt plaats op een transparante en geborgde wijze die maatschappelijk wordt gewaardeerd.

  ‘Varkenshouders spelen actief in op de veranderende wensen van haar afnemers en de consument. Zij werken daarom intensief samen met andere partijen in de keten, zoals slachterijen en de retail.’ zegt coalitievoorzitter Uri Rosenthal. Nauwe samenwerking moet leiden tot een beter economisch rendement van de sector.

  ‘Het vitaal en toekomstbestendig maken van de Nederlandse varkenshouderij is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen, die actief zijn in de varkensketen. Ketenpartners zullen allemaal hun steentje moeten bijdragen aan de verdere uitrol van het Actieplan’, meent Rosenthal.

  Regelingen
  Het aansluiten van de ketenpartijen als partner van de Coalitie ViVa is de volgende stap in de uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Dit jaar zijn er al diverse regelingen voor varkenshouders opengesteld.

  ‘Deze regelingen zijn er op gericht om de samenwerking in de Nederlandse varkensketen te bevorderen, wereldwijd toonaangevend te blijven op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid en het rendement op de varkensbedrijven te versterken’, zegt Rosenthal. De komende twee jaar zijn volgens de coalitievoorzitter beslissend. ‘Als we samen de schouders eronder blijven zetten, kunnen we de transitie maken naar een ‘nieuwe’ Nederlandse varkenshouderij.’

  Niet vrijblijvend
  Een partnerschap van de Coalitie is niet vrijblijvend, benadrukt Rosenthal. Het aangaan van een partnerschap brengt verplichtingen met zich mee zoals concrete projectafspraken maken met elkaar en het beschikbaar stellen van financiële middelen ter ondersteuning van de uitvoering van het Actieplan.

  De Coalitie staat open voor een partnerschap met iedereen uit de varkensvleesketen. Bij de gevraagde financiële bijdrage wordt rekening gehouden met de omvang van het bedrijf. Rosenthal roept alle ketenpartijen die het Actieplan onderschrijven, zich aan te sluiten.

  Download het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij hier


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter