ALV NVV stemt in met toekomst van de vereniging


  20-12-2017


  De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVV heeft gisteren ingestemd voor de keuze om de vereniging NVV ‘slapend’ te maken. Deze keuze volgt op de besluitvorming van de ALV d.d.26 juni jl om opties in kaart te brengen voor de toekomst van de NVV en Stichting Gerechtigheid Aujesky (SGA).

  Besluitvorming ALV 26 juni

  De ALV heeft op 26 juni besloten het Landelijk Bestuur (LB) van NVV mandaat te geven om toekomstvoorstellen uit te werken ten aanzien van (de verhouding) NVV en SGA. Het LB heeft verschillende opties besproken de afgelopen periode en de voorkeursoptie voorgelegd aan de ALV op 18 december.

  Opties
  Het LB heeft 3 opties besproken:
  1. NVV en SGA blijven volledig bestaan;
  2. NVV wordt ‘slapend’ gemaakt: uitsluitend handelingen binnen vooraf aangegeven kaders; na 3 jaar voorstel LB hoe verder; SGA volgt;
  3. Opheffing NVV en SGA in 2018.
  Het LB heeft voorkeurscenario 2 voorgelegd aan de ALV.

  Voorkeursoptie
  De ALV heeft ingestemd met optie 2. In deze optie wordt de vereniging NVV ‘slapend’ gemaakt. Dat wil zeggen: NVV wordt formeel-juridisch nog niet opgeheven, maar de belangenbehartigende activiteiten vinden niet meer plaats vanuit NVV, maar vanuit POV.
  Uitzondering zijn activiteiten die er op gericht zijn bestaande rechten te behouden en/of batig saldi uit deze rechten te besteden conform de statutaire doelen. Verder wordt de structuur vereenvoudigd, zodat ook de verenigingsactiviteiten tot een minimum worden beperkt.

  Vervolgstappen
  De notaris zal nu worden gevraagd een statutenwijziging van de NVV voor te bereiden. Daarnaast zal een lijst worden opgesteld van mogelijke rechten, die nog actie zullen vragen in de komende jaren. In het voorjaar zal opnieuw een ALV gepland worden van de NVV waar de definitief statutenwijziging vastgesteld kan worden.

  Toekomst

  Na uiterlijk 3 jaar wordt door het dan zittende dagelijks bestuur van de NVV beoordeeld of definitieve afwikkeling van NVV en SGA kan plaatsvinden. Deze beoordeling zal worden voorgelegd aan de ALV.


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter